7 april 2024: Beste Christiaan

Wij voelen ons zeer vereerd dat een hooggeleerde heer zulke mooie woorden over ons spreekt. U moet wel beseffen dat de kracht van evolutie, niet geheel kosteloos is. Ja, er zijn families die het lukt om steeds eerder aan te komen in uw studiegebieden maar in families die het om erfelijke redenen niet lukt om eerder aan te komen, vallen vele slachtoffers. Deze families dreigen zelfs te verdwijnen. Voor u als evolutiebioloog, is dat natuurlijk genieten en precies zoals u het graag ziet maar voor ons is het constant presteren tegen de toppen van ons kunnen (wat dat betreft lijkt het wel wat op uw werkveld). Heel soms, als het in jullie kikkerlandje onverhoeds koud is in april, lachen die sloompies in hun vuistje want dan zijn zij ineens in het voordeel maar dat komt steeds minder vaak voor.

Het is inderdaad wel jammer dat u geen onderzoek meer kan doen in Afrika. Wij zijn daar tenslotte een groot deel van het jaar en zeker voordat we aan die “gemakkelijke” reis zoals u dat noemt beginnen, moeten wij een flinke conditie opbouwen. En daarvoor hebben we voedsel nodig, veel voedsel. En dat voedsel dat kan wel eens een probleem worden als uw soortgenoten zo doorgaan met het vernietigen van onze foerageergebieden, indirect bent u daar natuurlijk ook verantwoordelijk voor.

Momenteel is het ons inderdaad gelukt om met een flink contingent mannen en ook enkele vrouwen in uw studiegebied te arriveren.  In sommige bossen zijn we zelfs al bijna op halve sterkte, dat is ons nog niet eerder gelukt op 7 april en dat heeft inderdaad wel iets met de stroming te maken die vanmorgen ook wat stof op uw auto achterliet.

Wat ons echter wel zorgen baart, is dat dat andere gespuis dat ook van uw nestkasten gebruik maakt, nog maar nauwelijks begonnen is met nestbouw. Vooral die Koolmezen, dat is tuig. Die hakken zo onze koppen in als ze de kans krijgen. Ik geef toe, we hebben wat doldrieste makkers die kasten van mezen af proberen te pakken en daarbij het onderspit delven, maar als het lukt, heb je wel een mooi plekje. Laten we hopen dat de verliezen niet te groot zijn dit jaar maar het kon wel eens heftig worden.

Even voor de duidelijkheid, met gespuis bedoelen wij niet deze uiterst vriendelijke Glanskoppen. We zijn ze ook jaren lang niet tegengekomen in uw kasten maar sinds vorig jaar lijken ze weer graag in uw kasten te broeden, we weten ook niet waarom. Aekingerzand, 7 april 2024.

 

Groet,

Namens alle al gearriveerde vliegenvangers (en dat zijn er nogal wat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *