Ons studiegebied bevindt zich in het zuidwesten van Drenthe, ruwweg tussen de plaatsen Appelscha en Hoogeveen (figuur). In 2007 werden in dit gebied duizend nestkasten opgehangen verdeeld over elf gebieden. In negen gebieden werden honderd nestkasten opgehangen en in twee gebieden vijftig. We betrokken ook een al bestaand gebied met ongeveer zestig nestkasten bij onze studie (Midzomer). De gebieden zijn niet zomaar gekozen, we wilden namelijk; 1. variatie in habitats (puur loofbos, gemengd bos en puur naaldbos), 2. variatie in ruimte zodat we verplaatsingen over redelijke afstanden konden registreren en 3. de habitats moesten in onze ogen geschikt zijn voor Bonte Vliegenvangers (vooral niet te dicht bos). Grote gebieden met alleen maar eiken bleken niet zo gemakkelijk te vinden waardoor deze plots vijftig nestkasten kregen (Anserdennen en Maria). Vanaf 2022 hebben we in twee plots de nestkasten verwijderd (Oude Willem en Anserdennen).