Mijn naam is Richard Ubels, ik werk bij de Rijksuniversiteit Groningen als onderwijs- en onderzoeksmedewerker.

Als klein kind kroop ik ‘s morgens vroeg mijn bed al stiekem uit om vogels te gaan kijken in het (Bedumer)bos. Na de middelbare school was een studie biologie in mijn beleving dan ook de enige optie. Tijdens mijn studie deed ik onderzoek aan het gebruik van vet- en eiwitreserves van Knobbelzwanen tijdens de eileg en het broeden en onderzocht ik de dieetkeuze van Kleine Zwanen in de Russische toendra. Na mijn studie werkte ik onder andere bij Rijkswaterstaat als onderzoeker en keek ik naar het dieet van herbivoren in de Pechora Delta, bij Staatsbosbeheer als vogelwachter op Rottumeroog en Terschelling, bij de Rijksuniversiteit Groningen als dierverzorger en veldmedewerker en bij het Arctisch Centrum (ook RUG) als onderzoeker waar ik op Spitsbergen het effect van ganzenbegrazing en opwarming op toendra ecosystemen onderzocht.

Sinds 2004 werk ik in vaste dienst bij de Rijksuniversiteit Groningen als onderwijs- en onderzoeksmedewerker. Tot 2015 onderzocht ik met Joost Tinbergen en vele studenten en promovendi de optimalisatie van legselgrootte van Koolmezen in het Lauwersmeer. Vanaf 2015 ben ik betrokken bij dit vliegenvangerproject van Christiaan Both, maar werk ik ook met Chris Smit aan het effect van begrazing op vegetatie en ben ik ook betrokken bij het project om katten te verminderen op Schiermonnikoog. Voor de lol fotografeer ik en ben ik fotoredacteur van het Nederlandse vogeltijdschrift Limosa.