9 April 2024: Wee de boomklever

Ik heb het wel met hem te doen, die boomklever die weer luid aan het fluiten is. Als je niet beter wist, zou je denken dat hij plezier in het leven heeft. Maar ik hoor de treurnis, want zijn vrouw is eergisteren overleden na het leggen van het vierde ei. Ik trof haar aan, alsof ze zat te broeden op haar eitjes, maar ze was koud en stijf. Dit soort ongelukjes zijn vrij zeldzaam, maar komen vaker voor. Er kan vast van alles fout gaan bij het leggen van zo’n ei.

Dode boomklevervrouw die net vier eieren had gelegd.

Hoewel ik niet weet waar deze boomklever aan overleden is, stemt het mij wat ongerust. Boomklevers zijn in onze nestkasten nooit heel algemeen geweest. De meeste jaren hadden we tussen de 7 en 13 boomklevernesten, en die vormen een welkome variatie tussen de vele mezen en vliegenvangers. Maar de afgelopen twee jaar lijkt de klad er opeens in te zijn gekomen, want in 2021 waren er nog maar twee en vorig jaar maar drie boomklevers. Dit jaar lijken het weer iets meer te zijn, maar het beeld is nog incompleet. Die plotselinge afname hoef je niet direct zorgwekkend te noemen, want het kan zijn dat die boomklevers nog steeds in dat bos zitten, maar onze nestkasten zijn gaan mijden. Een mogelijke reden daarvoor is dat wij die kasten steeds beter zijn gaan beschermen tegen de marters die op hun eigen manier van onze vogels houden, en dat de boomklevers daar slecht mee om kunnen gaan. Maar misschien is er ook meer aan de hand. Voor mijn gevoel zijn de boomklevers die we hebben broeden, de laatste jaren ook weinig succesvol. Komen eieren vaker niet uit, of gaan de jongen dood. En ik kan me zeker één ander geval herinneren dat een vrouw boomklever dood op de eieren zat. Ook dit jaar lijkt een tweede boomklevernest in een vroeg stadium al weer opgehouden te zijn: na twee eieren is het gestopt. Het kan natuurlijk allemaal toeval zijn, maar het is zeker iets om aandacht aan te blijven geven.

Ondertussen blijven de vliegenvangers binnenkomen, hoewel na een duidelijke aankomstpiek op 6 en 7 april er nu geen grote aantallen bijkomen. Er zijn al wel vrouwen, maar het is niet altijd duidelijk of die al een man hebben gekozen of dat ze nog wat rondzwerven. Het nest dat gisteren begonnen was, leek vandaag niet heel veel gevorderd, hoewel de vrouw wel aanwezig was. Die lijkt met de weersomslag opeens iets minder haast te hebben. Of weet ze ook al dat volgende week het weer echt koud gaat worden. Ga er opeens aan twijfelen of we wel een nieuw eileg-record gaan breken dit jaar.

One thought on “9 April 2024: Wee de boomklever

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *